Zákon príťažlivosti a pozitívne myslenie

Pozitívne afirmácie

Tieto prehlásenia vás pozitívne naladia na to,' že ciel dosiahnete.

A navyše, pozitívne presvedčenia majú skutočne zaujímavú funkciu. 

Začínajú doslova preprogramovávať váš mozog tak, aby ste si viac uvedomovali ľudí, peniaze, zdroje a nápady, ktoré potrebujete na dosiahnutie ciela. Všetky tieto zdroje vždy existovali, ale váš mozog ich odfiltroval. Pravidelným používaním pozitívnych myšlienok sa filter preprogramuje tak, aby sa pole vášho vnímania a uvedomovania rozšírilo.

 Príklady:

S veľkou radosťou sa pozerám na svoje nové auto v garáži.

S nadšením sledujem svoj rýchly postup v zamestnaní.

Darí sa mi na každom kroku.

Peniaze sa ku mne hrnú s očakávaných aj neočakávaných zdrojov.

A mnoho iných...

Diskusná téma: Pozitívne afirmácie

Neboli nájdené žiadne príspevky.
 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Osobné webové stránky Webnode

the secret - zákon príťažlivosti - pozitívne myslenie